Geomagic Wrap

Geomagic Wrap är det perfekta verktyget att skapa mesh modeller eller enkla ytmodeller. Geomagic Wrap är en komplett verktygslåda för att omvandla Punktmoln till mycket noggranna ytor, polygon och CAD-modeller. Wrap är en viktig komponent i modellering från scannad data, Geomagic Wrap har branschens mest kraftfulla redigering av punktmoln, mesh editering  och avancerade ytmodellerings funktioner paketerat i en enkel användare miljö.

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-43676082-2', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Förutom de exakta modelleringsfunktionerna, har Geomagic Wrap implementerat automatiserade verktyg. Detta för att alla användare ska få  möjligheten att kunna producera högsta kvaliteten av modeller på betydligt kortare tid samt minska kostsamma mantimmar. Produkten är till för reverse engineering, produktdesign, rapid prototyping, analys och CAD export. Geomagic Wrap är kärnan i dina 3D verktyg.

Den nya scripting miljö Python, gör att Geomagic Wrap kan automatisera stora delar av sitt arbetsflöde.

Geomagic Wrap gör det möjligt för dig som användare att omvandla punktmoln, mätdata eller importerade 3d format /STL, OBJ, etc) till polygonmodeller eller ytmodeller i 3D som kan användas i tillverkning, analyser, design, media, arkeologi etc.

• Exakt ytmodellering med en knapptryckning "AutoSurface".

• Export av hög kvalitativa 3D mesh i alla neutrala polygonformat.

• Ett nytt re-mesh verktyg som återskapar och förbättrar en dålig

   mesh, för att sedan kunna exportera den.

• Sömlös integrering  för 3D-printer, rapid prototyping, vidare  

   modellering etc.

• Omfattande support, teknisk hjälp, utbildning och gratis

   utbildningsmaterial online av alla Geomagic's produkter

Craig Crane Tutorial Video on Geomagic Wrap

Point cloud clean up i Geomagic Wrap

© 2018 by XTURA AB - Geomagic Solutions

KONTAKTA OSS!

info@geomagic-solutions.se

STAY CONNECTED

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon